Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Hồng Đức trong giai đoạn hiện nay
Đơn vị quản lý Đại học Hồng Đức
Đơn vị chủ trì Khoa Tâm lý - Giáo dục
Loại đề tài Đề tài cấp trường
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục
Chủ nhiệm(*) Lê Thụ Thu Hà
Chức danh
Ngày bắt đầu 11/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha