Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Vận dụng phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (Activity Based Costing) vào kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trường hợp tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.
Đơn vị quản lý Đại học Hồng Đức
Đơn vị chủ trì Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Loại đề tài Đề tài cấp trường
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế XH-NV
Chủ nhiệm(*) Phạm thị bích thu
Chức danh
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 01/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha