Nhiệm vụ KHCN

 • : Nguyễn Thị Chính
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Tống Minh Phương
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Nguyễn Thị Hải
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Đỗ Thị Mẫn
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Phạm thị bích thu
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Đỗ Thị Hà Thương
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Lê Quang Hiếu
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Trần Đăng Thành
 • : Kỹ thuật
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : 01/2016
 • : Phạm Đỗ Tường Linh
 • : Kỹ thuật
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : 01/2016
 • : Lê Phương Thanh
 • : Kỹ thuật
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : 01/2016
 • : Nguyễn Thị Việt Hưng
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
 • : 01/2016
 • : Hoàng Đình Hải
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Phòng Hợp tác Quốc tế
 • : 01/2016
 • : Mai Văn Tùng
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • : 01/2016
 • : Lê Hữu Cần
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 01/2016
 • : Trịnh Thị Hồng
 • : Tự nhiên
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Khoa học Tự nhiên
 • : 10/2015
 • : Nguyễn Thị Thanh
 • : Giáo dục
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Tâm lý - Giáo dục
 • : 10/2015
 • : Trịnh Văn Bắc
 • : Giáo dục
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Giáo dục Thể chất
 • : 10/2015
 • : Lê Huy Tuấn
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 10/2015
 • : Phạm Thị Cúc
 • : Tự nhiên
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Khoa học Tự nhiên
 • : 12/2015
 • : Nguyễn Phan Vũ
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Lý luận Chính trị
 • : 11/2015
Trang 1/5 <12345>