Đề tài NCKH Sinh viên

Thông tin cơ bản

Khoa Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Lĩnh vực Nông lâm nghiệp
Tên chuyên đề Ảnh hưởng của Mannan oligosaccaride đến khả năng sinh trưởng của lợn con cai sữa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
G.V hướng dẫn 1 ThS. Nguyễn Thị Hải
G.V hướng dẫn 2 ThS. Phan Thị Tươi.
Mục tiêu nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu
Dự kiến kết quả nghiên cứu
Năm thực hiện 31
File báo cáo
File đánh giá

Sinh viên thực hiện chuyên đề