Đề tài NCKH Sinh viên

Thông tin cơ bản

Khoa Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Lĩnh vực Nông lâm nghiệp
Tên chuyên đề Ảnh hưởng của liều lượng GA3 đến khả năng sản xuất hạt lúa lai F1 hệ hai dòng tổ hợp TH7-2 vụ Mùa 2013 tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
G.V hướng dẫn 1 TS. Nguyễn Bá Thông
G.V hướng dẫn 2
Mục tiêu nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu
Dự kiến kết quả nghiên cứu
Năm thực hiện 30
File báo cáo
File đánh giá

Sinh viên thực hiện chuyên đề