Đề tài NCKH Sinh viên

STT Tên đề tài Lĩnh vực GV hướng dẫn Năm
1 Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa.

Kinh tế XH-NV ThS. Lê Thị Hạnh 2013 - 2014
2 Nghiên cứu khả năng sử dụng bã thải ép dầu hạt trẩu, hạt sở làm thức ăn bổ sung thay thế trong chăn nuôi gia cầm điều kiện công nghiệp ở Thanh Hoá.

Nông lâm nghiệp ThS. Tống Minh Phương 2013 - 2014
3 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất và độ bền chống ăn mòn của màng thụ động Cr (III) chứa Nanossilica trên lớp mạ kẽm.

Tự nhiên ThS. Hoàng Thị Thủy 2013 - 2014
4 Thiết kế hệ thống điện mặt trời có khả năng tự động bật và tắt dùng cho thiết bị điện nơi công cộng

Giáo dục ThS. Trần Hùng Cường 2014 - 2015
5 Khảo sát ảnh hưởng một số yếu tố môi trường và thời gian phản ứng đến quá trình sinh tổng hợp Chitinase của chủng nấm phân lập tại Thanh Hoá.

Tự nhiên ThS. Trịnh Thị Hồng 2014 - 2015
6 Triết lý giáo huấn trong “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáo dục ThS. Lê Thị Nương 2014 - 2015
7 Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2020.

Kinh tế XH-NV ThS. Nguyễn Thị Oanh 2014 - 2015
8 Ảnh hưởng của Mannan oligosaccaride đến khả năng sinh trưởng của lợn con cai sữa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Nông lâm nghiệp ThS. Nguyễn Thị Hải 2014 - 2015
9 Quy trình phân lập, tuyển chọn Aspergillus flavus không sinh Aflatoxin có khả năng cạnh tranh cao với các chủng nấm mốc aflatoxin nhiễm tự nhiên trên lạc ở Thanh Hoá.

Nông lâm nghiệp ThS. Phùng Thị Tuyết Mai 2014 - 2015
10 Nghiên cứu hiệu lực bón vi lượng Chelates cho cây Ớt chuông trồng trong điều kiện nhà lưới vụ Đông 2014-2015 tại trường Đại học Hồng Đức

Nông lâm nghiệp TS. Trần Công Hạnh 2014 - 2015
11 Nghiên cứu thực trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Môi trường ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng 2013 - 2014
12 Hình thành một số phương pháp dạy học kiến thức mới thông qua giải bài tập trong chương trình vật lý lớp 11 THPT

Giáo dục ThS. Mai Ngọc Anh 2014 - 2015
13 Khảo sát khả năng hấp thụ Mn của sắt III hydroxit và silic oxit

Tự nhiên ThS. Lê Thị Hoa 2014 - 2015
14 Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất amit chứa dị vòng 1,2,5-Oxadiazol Eugenol

Tự nhiên TS. Trịnh Thị Huấn 2014 - 2015
15 Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu cây lá lốt (Piper lolot C.DC.) ở Thanh Hóa

Giáo dục TS. Ngô Xuân Lương 2014 - 2015
16 Iđêan nguyên tố trong vành đa thức

Tự nhiên TS. Lê Xuân Dũng 2014 - 2015
17 Ảnh hưởng của liều lượng GA3 đến khả năng sản xuất hạt lúa lai F1 hệ hai dòng tổ hợp TH7-2 vụ Mùa 2013 tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Nông lâm nghiệp TS. Nguyễn Bá Thông 2013 - 2014
18 Nghiên cứu khả năng sử dụng bã thải ép dầu hạt trẩu, hạt sở làm thức ăn bổ sung thay thế trong chăn nuôi gia cầm điều kiện công nghiệp ở Thanh Hoá

Nông lâm nghiệp ThS. Tống Minh Phương 2013 - 2014
19 Giá trị lịch sử - văn hóa của chợ Chuộng làng Giang, Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

Kinh tế XH-NV ThS. Nguyễn Thị Vân 2013 - 2014
20 Nghiên cứu khả năng sử dụng bã thải ép dầu hạt trẩu, hạt sở trong nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum) tại Thanh Hóa.

Nông lâm nghiệp TS. Trần Công Hạnh 2013 - 2014
Trang 1/2 <12>