Tạp chí khoa học (Số 21)

09:11 | 03/12/2015
Câu có vị tố như là một trong những kiểu câu biểu thị sự tình quan hệ. Trong tiếng Việt, câu có vị tố như được dùng để nêu quan hệ so sánh. Mối quan hệ giữa cấu trúc đề - thuyết với cấu trúc cú pháp, cấu trúc nghĩa biểu hiện trong câu có vị tố như thể hiện phong phú, phản ánh sự đa dạng của câu trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt.
09:03 | 03/12/2015
Bài viết giới thiệu và phân tích sự ảnh hưởng của quan niệm không – thời gian Phật giáo đối với Tây du ký ở các khía cạnh: thể hiện quan niệm về thế giới; hòa trộn không thời – gian siêu nhiên với không – thời gian tự nhiên và lịch sử; thể hiện không – thời gian sinh hoạt văn hóa Phật giáo. Từ đó rút ra kết luận: Tây du ký tuy có phần thể hiện ý ni...