Chi tiết ý tưởng sáng tạo
Cấp Trường (cơ sở)
Tên sáng kiến kinh nghiệm Thay thế kết nối Wifi với đường truyền dịch vụ ADSL bằng kết nối với đường truyền MegaVNN
Người gửi Nguyễn Thị An
Mục đích - ý nghĩa Tăng băng thông truy cập wifi tại CS2 Tiết kiệm kinh phí thuê bao đuywòng truyền interrnet
Nội dung và các giải pháp thực hiện
Hiệu quả đem lại
Thời gian thực hiện 09/2013 -09/2015