Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm bài báo - công trình khác.

 •  

Thực trạng nguồn nhân lực công tác xã hội ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

 • Tác giả : Đoàn Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí koa học số 17- ĐH Hồng Đức Số 17 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục

Quản lý giáo dục dại học nhìn từ góc độ định hướng và kiểm soát thực hiện mục tiêu giáo dục

 • Tác giả : Lê Văn Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học- ĐH Hồng Đức Tập 1 Số 17 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục

 • : Nguyễn Thị Chính
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Tống Minh Phương
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Nguyễn Thị Hải
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Đỗ Thị Mẫn
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Phạm thị bích thu
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016

 • : Hoàng Văn Tiến
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : Tràn Minh Ngọc
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • : Lê Thị Mai
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1 12 17/09/2015 Ủy ban nhân dân Biểu mãu kê khai giờ hoạt động...
2 12 17/09/2015 Ủy ban nhân dân Biểu mãu kê khai giờ hoạt động...
3 76/2010/QĐ-TTg 30/11/2011 Thủ tướng Quyết định về việc tổ chức, qu...
4 12/2010/TT-BGDĐT 29/03/2010 Bộ Giáo Dục Ban hành Quy định về quản lý đ...