Đề tài NCKH Sinh viên

Thông tin cơ bản

Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên
Lĩnh vực Tự nhiên
Tên chuyên đề Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất và độ bền chống ăn mòn của màng thụ động Cr (III) chứa Nanossilica trên lớp mạ kẽm.
G.V hướng dẫn 1 ThS. Hoàng Thị Thủy
G.V hướng dẫn 2
Mục tiêu nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất và độ bền chống ăn mòn của màng thụ động Cr (III) chứa Nanossilica trên lớp mạ kẽm
Nội dung nghiên cứu
Dự kiến kết quả nghiên cứu
Năm thực hiện 30
File báo cáo
File đánh giá

Sinh viên thực hiện chuyên đề