Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm bài báo - công trình khác.

 •  

Chemical Composition of the Leaf Oil of Actephila excels from Vietnam

 • Tác giả : Đậu Bá Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Natural Product Communications, Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên

Lp - Regularity for the Cauchy-Dirichlet Problem for Parabolic Equations in Convex Polyhedral Domains

 • Tác giả : Vu Trong luong, Nguyen Thanh Anh, Do Van Loi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên

The first initial-boundary value problem for parabolic equations in a cone with edges

 • Tác giả : Vu Trong Luong and Do Van Loi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vestnik of St. Petersburg University: Series 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên

Adaptive Sampling Recovery of Functions with Bounded Modulus of Smoothness

 • Tác giả : "Nguyễn Mạnh Cường Mai Xuân Thảo"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên

Mollow spectrum influenced by collisional fluctuations described by a stochastic model of collisions

 • Tác giả : "Khoa Doan Quoc Van Cao Long Lanh Chu Van HoaNguyen Van Hieu Nguyen Ngoc"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Optical and Quantum Electronics, Springer Science+Business Media New York, Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên

 • : Trịnh Thị Thơm
 • : Giáo dục
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Ngoại ngữ
 • : 12/2017
 • : Vũ Thị lan
 • : Giáo dục
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Lý luận Chính trị
 • : 12/2017
 • : Trịnh Cẩm Xuân
 • : Giáo dục
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Ngoại ngữ
 • : 12/2017
 • : Dương Thị Thoan
 • : Điều tra cơ bản
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Tâm lý - Giáo dục
 • : 12/2017
 • : Nguyễn Duy Nam
 • : Điều tra cơ bản
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Lý luận Chính trị
 • : 12/2017

 • : Hoàng Văn Tiến
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : Tràn Minh Ngọc
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • : Lê Thị Mai
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1 07/2014/TT-BKHCN 26/04/2014 Bộ KH&CN Qui định trình tự, thủ tục xác...
2 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Bộ KH&CN Qui định chi tiết một số điều ...
3 224/QĐ-BKHCN 15/02/2017 Bộ KH&CN Qui định về xây dựng dự toán c...
THÔNG BÁO MỚI